CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

Dla polonistów

Hanna Krall - strona wyjściowa

Słowa-klucze, zdania-klucze, ...

 

Praca nad fr. początkowym (Wydawnictwo a5, Kraków 2004, s. 5-13) może polegać na podaniu uczniom wykazu słów-kluczy, zdań niedokończonych, pytań itp. Na przykład:

- przypadki i przeczucia,

- poważne traktowanie,

- strzelanie dla świata