CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Sonia - grzesznica czy święta?

 

Etap pierwszy - uczniowie szukają fragmentów związanych z postacią Soni i gromadzą fakty dotyczące bohaterki (wiek, rodzina, rodzeństwo, zawód, ...). Możemy podzielić klasę na grupy i przydzielić poszczególnym grupom określone rozdziały.

 

Etap drugi - relacje z innymi bohaterami. Uczniowie przedstawiają relacje między Sonią a:

a) Raskolnikowem,

b) jej ojcem,

c) jej macochą,

d) Łużynem.

Zbrodnia i kara

Fiodor Dostojewski