CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Zbrodnia i kara

ARTYKUŁ RASKOLNIKOWA

Fiodor Dostojewski

Artykuł Raskolnikowa - dowód nieformalny

 

     W proponowanych zadaniach pojawiają się elementy tzw. podtekstowania, polegającego na komentowaniu stwierdzeń bohaterów. Komentarze dotyczą tego, do bohaterowie myślą. Innymi słowy jest to werbalizacja przemilczeń i niedopowiedzeń.

 

    Zad. 1.

 

     Dzielimy klasy na trzy duże grupy A, B, C. W ramach każdej z grup wyodrębniamy małe grupy robocze A1, A2, ..., B1, B2, ..., C1, C2, ... .

 

Gr. A

     Zrelacjonujcie, co mówi o artykule sędzia śledczy Porfiry Pietrowicz, a następnie zrelacjonujcie, co myśli o tym tekście, ale czego na razie nie mówi.

 

Gr. B

     Przedstawcie sytuację z punktu widzenia Raskolnikowa: co mówi, a co myśli.

 

Gr. C

     Rozważcie problem, czy artykuł Raskolnikowa może stanowić dowód w sprawie o popełnienie zbrodni.