CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

O pozytywizmie całościowo

"Lalka" Bolesława Prusa

Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa

I Cechy typowe dla języka pozytywizmu

 

1. Język narracji i język bohaterów zindywidualizowany.

2. Ważna rola opisów przyrody.

3. Wprowadzanie leksemów związanych z opisywaną rzeczywistością (nazwy własne, nazwy bóstw).

 

II Cechy typowe dla języka Prusa

 

1. Rozbudowane konstrukcje zdaniowe, zarówno w narracji, jak i w wypowiedziach bohaterów.

2. Wielokropki.

3. Zdania urwane.

4. Paralelizm.

 

III Środki stylistyczne służące oddaniu opisywanych realiów

 

Zob. pkt I.3.

 

Kategoria niezwykłości

 

 

 

Efekt zaskoczenia