CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Stanisław Wyspiański, Wesele - wymagania

1. Bardzo istotną kwestią jest wiedza, kto jest kim w "Weselu" - wskazywanie pierwowzorów bohaterów oraz odniesień historycznych w przypadku osób dramatu (postaci fantastyczno-symbolicznych).

 

2. Praca klasowa wymaga znajomości problematyki utworu, ale przede wszystkim umiejętności interpretacji podanych fragmentów w kontekście tematu. W związku z tym należy postawić tezę,  a następnie ją uzasadnić poprzez wnioski z analizy fragmentów.

 

3. Kluczowym tematem jest obraz chłopstwa i inteligencji. Ale należy zwrócić uwagę na to, czy mamy rekonstruować obraz zaprezentowany w kontekście całego utworu jako pewną w miarę obiektywną prawdę o chłopstwie i inteligencji, czy też mamy pisać o tym, w jaki sposób chłopstwo postrzega inteligencję, i na odwrót. Z polecenia zawsze wynika, na czym polega zadanie.

 

4. Ważne jest, aby umieć dostrzec, w jaki sposób jedna grupa społeczna postrzega drugą, ale też, jak np. chłopstwo patrzy na siebie, a inteligencja na siebie.

 

5. Nie da się napisać mądrej pracy bez uwzględnienia znaczeń przedmiotów symbolicznych.

 

6. Jeśli komuś zależy na wyższej ocenie, musi dokonać analizy środków artystycznych i określić ich funkcje.

 

7. Ważne są konteksty (historyczny, psychologiczny, społeczny, literacki itd.).

Stanisław Wyspiański - strona wyjściowa

Stanisław Wyspiański Wesele