CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

1. Bardzo istotną kwestią jest wiedza, kto jest kim w "Weselu" - wskazywanie pierwowzorów bohaterów oraz odniesień historycznych w przypadku osób dramatu (postaci fantastyczno-symbolicznych).

 

2. Praca klasowa wymaga znajomości problematyki utworu, ale przede wszystkim umiejętności interpretacji podanych fragmentów w kontekście tematu. W związku z tym należy postawić tezę,  a następnie ją uzasadnić poprzez wnioski z analizy fragmentów.

 

3. Kluczowym tematem jest obraz chłopstwa i inteligencji. Ale należy zwrócić uwagę na to, czy mamy rekonstruować obraz zaprezentowany w kontekście całego utworu jako pewną w miarę obiektywną prawdę o chłopstwie i inteligencji, czy też mamy pisać o tym, w jaki sposób chłopstwo postrzega inteligencję, i na odwrót. Z polecenia zawsze wynika, na czym polega zadanie.

 

4. Ważne jest, aby umieć dostrzec, w jaki sposób jedna grupa społeczna postrzega drugą, ale też, jak np. chłopstwo patrzy na siebie, a inteligencja na siebie.

 

5. Nie da się napisać mądrej pracy bez uwzględnienia znaczeń przedmiotów symbolicznych.

 

6. Jeśli komuś zależy na wyższej ocenie, musi dokonać analizy środków artystycznych i określić ich funkcje.

 

7. Ważne są konteksty (historyczny, psychologiczny, społeczny, literacki itd.).

Stanisław Wyspiański - strona wyjściowa

Stanisław Wyspiański Wesele