CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

1. Znajomość mitów omówionych na lekcjach - Prometeusz, Orfeusz, Narcyz, Demeter, Persefona (czego archetypami są wskazane postacie mitologiczne).

 

2. Filozofia grecka (zwłaszcza Platon i Arystoteles oraz szkoły filozoficzne).

 

3. Iliada Homera: tytuł, temat, gatunek i jego cechy, sylwetki bohaterów (zwłaszcza Achilles i Hektor), pojęcie mimetyzmu,

 

3. Problematyka Króla Edypa Sofoklesa oraz znajomość pojęć:

a) katharsis, tragizm, wina tragiczna, hamartia, hybris, ironia tragiczna;

b) cechy tragedii jako gatunku,

c) pojęcia związane z budynkiem teatru greckiego,

d) interpretacja fr. Króla Edypa, zwłaszcza któregoś se stasimonów.

 

4. Osiągnięcia starożytnego świata i ich twórcy (Praksysteles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Safona, Tyrtajos).

 

5. Interpretacja utworu Horacego (stawianie tezy, argumentacja, funkcje środków artystycznych, nawiązania do stoicyzmu i epikureizmu, sens cytatów: Carpe diem, Non omnis moriar).

 

6. Sposoby wykorzystania wątków i toposów mitologicznych (antycznych) oraz ich funkcje w wybranych współczesnych dziełach literackich (np. Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Josifa Brodskiego).

 

 

 

 

 

Wymagania do sprawdzianu z literatury i kultury antycznej