CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

POW

 

 

Antyk (Grecja i Rzym) oraz Biblia

 

1. Znajomość mitów omówionych na lekcjach (czego archetypami są wskazane postacie mitologiczne).

2. Filozofia grecka (zwłaszcza Platon i Arystoteles oraz szkoły filozoficzne).

3. Problematyka Króla Edypa Sofoklesa oraz znajomość pojęć (katharsis, tragizm, hamartia, hybris, ironia tragiczna; pojęcia związane z budynkiem teatru greckiego). Interpretacja fr. Króla Edypa, zwłaszcza któregoś se stasimonów.

4. Interpretacja wybranego utworu Horacego (stawianie tezy, argumentacja, funkcje środków artystycznych).

5. Wiadomości o Biblii (fakty, księgi, skróty, ...).

6. Symbolika postaci biblijnych (z czym się kojarzą).

7. Interpretacja wybranego fragmentu Biblii (np. psalmu).