09/09/2017

WYKAZ LEKTUR Z JĘZYKA POLSKIEGO - SZKOŁA ŚREDNIA KOŃCZĄCA SIĘ MATURĄ

Sofokles Król Edyp

*Bogurodzica

* J. Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm

W. Szekspir Makbet

A. Mickiewicz *Dziadów część III, *Pan Tadeusz

B. Prus *Lalka

F. Dostojewski Zbrodnia i kara

S. Żeromski Ludzie bezdomni (fr.)

W. S. Reymont Chłopi t. I (fr.)

S. Wyspiański *Wesele

J. Conrad Jądro ciemności (fr.)

S. Żeromski Przedwiośnie

Z. Nałkowska Granica

*B. Schulz – wybrane opowiadanie

W. Gombrowicz *Ferdydurke r. II, III, VI, VII-X, XII, XIV

T. Borowski – wybrane opowiadanie

G. Herling-Grudziński Inny świat (fr.)

H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

A. Camus Dżuma (fr.)

S. Mrożek Tango

 

Gwiazdką oznaczono teksty obowiązujące na egzaminie maturalnym. Pozostałe zostały wybrane w toku konsultacji szkolnych.

CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www