CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

wybrzmieć

     Czasownik wybrzmieć stał się modny w refleksjach edukacyjnych, zwłaszcza w kontekście rozważań dotyczących kompetencji kluczowych, przywództwa w edukacji i nowoczesnego myślenia o strategiach uczenia się i nauczania.

     Danuta Elsner w tekście Od „ja tu rządzę” do „zróbmy to razem”. O dzieleniu się przywództwem stwierdza:

 

"duże możliwości rysują się w tym zakresie w odniesieniu do procesu uczenia się – każdy dziecko czy młody człowiek może być kierownikiem swojego uczenia się, może też pełnić w tym zakresie role kierownicze w klasie. Problem w tym, aby to dostrzec i stworzyć takie warunki, by głos uczniów mógł w szkole wybrzmieć i być wysłuchany."

 

     Zatem "wybrzmiewa" tu głos uczniów i dzięki "wybrzmieniu" może być wysłuchany. Innymi słowy "wybrzmieć" oznacza stworzenie przestrzeni do wypowiedzi i jej odbioru, co w sposób oczywisty wiąże się z pojęciem dialogu.