CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

     Stereotypy  a prawda o narodzie

    

     Lekcję można rozpocząć od definicji pojęcia "stereotyp" i konfrontacji indywidualnych skojarzeń leksykalnych z dostępnym źródłami.

     Druga faza lekcji może polegać na zgromadzeniu skojarzeń z naszymi przekonaniami o nas samych i o wybranych narodach:

POLACY - gościnni, pracowici, prostolinijni,  ... (no, pomysły mogą pojawić się różne),

NIEMCY - zdyscyplinowani, zorganizowani, konsekwentni, ...,

FRANCUZI - subtelni, tolerancyjni, ... .

     Tę fazę można ubogacić o dyskusję na temat zasadności takiego patrzenia na narody i takiej stereotypowej charakterystyki.

     Cechy felietonu w Wieży paryskiej

    

     W oparciu o materiał podręcznikowy lub inny sporządzamy wykaz cech felietonu jako gatunku.

     Dokonujemy analizy tekstu akapitami, wskazując widoczne w danym segmencie cechy.