CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

     Spojrzenie Juliana Przybosia na katedrę w Chartres jest próbą poetyckiego uruchomienia przestrzeni architektonicznej poprzez światło i grę kolorów wywołaną przez witraże.

To nie katedra, to ciężar

kamieni wydźwigniętych

od oczu do lazuru -

Pytania do wiersza Widzenie katedry w Chartres

 

1. Jakie sugestie niesie określenie widzenie w tytule wiersza?

2. Co dzieje się z prawami ciążenia pod wpływem światła i pojawiających się barw?

3. Jaką rolę odgrywa sytuacja liryczna i obecność adresata lirycznego, do którego zwraca się podmiot liryczny?

Błysk wielosiecznych kolorami mieczy

odciął wnętrze od murów.

Czyżby prawa ciążenia

zwyciężał

i przestrzenie zmieniał?

 

     Wielobarwne światło witraży, które przebija wnętrze katedry niczym miecze, wywołuje wrażenie wyodrębnienia środka budowli od murów. Efekt jest taki, jakby w tej przestrzeni przezwyciężone zostały prawa ciążenia.

     Obecność adresata lirycznego pozwala podmiotowi lirycznemu na większą ekspresję wypowiedzi. On jak gdyby dzieli się swoim zachwytem. Przeżywanie obcowania z gotykiem w samotności nie uruchomiłoby tego rodzaju emocji .

Julian Przyboś, Widzenie katedry w Chartres

Interpretacja

Julian Przyboś - strona wyjściowa