CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Materiały dla polonistów

Julian Przyboś - strona wyjściowa

     Spojrzenie Juliana Przybosia na katedrę w Chartres jest próbą poetyckiego uruchomienia przestrzeni architektonicznej poprzez światło i grę kolorów wywołaną przez witraże.

To nie katedra, to ciężar

kamieni wydźwigniętych

od oczu do lazuru -

     Określenie "katedra" nie jest na tyle pojemne, by wyrazić tę niezwykłość budowli gotyckiej, która uzmysławia, jaki wysiłek był potrzebny, by wydźwignąć kamienie "od oczu do lazuru", z ziemi, hen wysoko, niemalże pod niebiosa.

Błysk wielosiecznych kolorami mieczy

odciął wnętrze od murów.

Czyżby prawa ciążenia

zwyciężał

i przestrzenie zmieniał?

     Wielobarwne światło witraży, które przebija wnętrze katedry niczym miecze, wywołuje wrażenie wyodrębnienia środka budowli od murów. Efekt jest taki, jakby w tej przestrzeni przezwyciężone zostały prawa ciążenia.