CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

MATURA

Jan Twardowski, W niebie / Zbigniew Herbert, Co myśli Pan Cogito o piekle

 

Wstęp do interpretacja porównawczej wiersza W niebie Jana Twardowskiego i utworu Co myśli Pan Cogito o piekle Zbigniewa Herberta

 

     W tym przypadku możliwości nie ma zbyt wielu. Uczniowie najczęściej sięgną do refleksji o motywach metafizycznych w twórczości autorów różnych epok. Z pewnością zwrócą uwagę na Biblię, może przywołają konkretne księgi (np. odniosą się do przypowieści z Nowego Testamentu). Należałoby się też spodziewać przypomnienia Boskiej Komedii Dantego z obrazami piekła, czyśćca i nieba.

 

Teza do interpretacji porównawczej (W niebie J. Twardowskiego

i Co myśli Pan Cogito o piekle Z. Herberta)

 

     Propozycja I

 

     Jest duże prawdopodobieństwo, że uczniowie stwierdzą, iż Jan Twardowski w wierszu W niebie oraz Zbigniew Herbert w utworze Co myśli Pan Cogito o piekle poddają poetyckiemu opisowi piekło i niebo, a czynią to na całkowicie odmienne sposoby, co być może wynika z oczywistej kontrastowości tych metafizycznych przestrzeni.