CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

MATURA

Jan Twardowski, W niebie / Zbigniew Herbert, Co myśli Pan Cogito o piekle

 

     Dla artystów wszystkich epok pytanie o przestrzeń metafizyczną jest kwestią intrygującą i wyzwalającą wyobraźnię. A wiąże się z tym problem wychodzenia twórców poza tradycyjne wyobrażenia i poza schematy teologiczne. Innymi słowy artyści pozwalają sobie w tym zakresie na wiele, nawet jeśli są w życiu kapłanami. Pozwala im na to licentia poetica.

     Jan Twardowski w wierszu W niebie oraz Zbigniew Herbert w utworze Co myśli Pan Cogito o piekle zaglądnęli w skrajne przestrzenie metafizyczne. I są to spojrzenia całkowicie odmienne, tak jak odmienne są opisywane przestrzenie nieba i piekła. Jedynym elementem wiążącym obydwa teksty jest pewnego rodzaju powiązanie przestrzeni fizycznej i metafizycznej, ich przenikanie się, aczkolwiek i w tym zakresie pojawia się istotna różnica.