CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

ks. Jan Twardowski, Malowani święci

Jak się czują malowani święci na wystawach
nie mogąc rozpoznać pod szminką świętości
swojej tajemnicy
milczącego dramatu
nie mogą się nadziwić
że złote palce wymalowano im żółcią
srebrne twarze - błyszczącą bielą
do lśniącej czerni dolewano kleju
tylko oczy mają naprawdę niebieskie jak gęś domowa
wstydzą się
tytułów biżuterii i innych podrobów
onieśmieleni robią karierę w sklepach z dewocjonaliami

Co w nich prawdziwego
ucho
każdy obraz święty słyszy
nawet taki mały który dostałem przed maturą od matki
z głodnego dzioba pamięci
trzymam go za nitkę o wiele za krótką

 

Wiersz "Malowani święci" stanowi dobry przykład faktu, iż poezja ks. Jana Twardowskiego jest głosem religijnym, ale odrębnym. Jest to oczywiście odrębność artystyczna, pozwalająca - zgodnie z zasadą wolności twórczej - mówić w sposób niepowtarzalny, czasami prowokujący, ale przede wszystkim pobudzający wyobraźniowo i emocjonalnie, zmuszający do refleksji.