CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Jonasz Kofta, Trzeba marzyć

Żeby coś się zdarzyło

Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć
Zamiast dmuchać na zimne
Na gorącym się sparzyć
Z deszczu pobiec pod rynnę
Trzeba marzyć

Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć
W chłodnej, pustej godzinie
Na swój los się odważyć
Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć

W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży
Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć
Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć

     Kto wie, czy jakaś analiza statystyczna nie wykazałaby, że marzenie to jeden z najczęstszych motywów literackich różnych epok. Jednocześnie, z punktu widzenia psychologicznego, marzenie to w zasadzie podstawowy czynnik sprawczy działania aktywowanego w równej mierze przez świadomość, jak i nieświadomość człowieka.

     Jonasz Kofta wyciąga z tego stanu rzeczy prosty wniosek: "trzeba marzyć", i to bez względu na koszty marzeń. Posługując się związkami frazeologicznymi: "dmuchać na zimne" i "na gorącym się sparzyć" (do tego jeszcze "z deszczu pod rynnę") - proponuje marzenie jako skuteczny środek w dążeniu do celu.

     Język tekstu jest nadzwyczaj prosty, metaforyka również. Jednak odnosimy wrażenie, że utwór jest świeży i oryginalny.

     Poeta sięga po symbolikę upływu czasu uobecnioną w porównaniu:

 

               Gdy spadają jak liście
               Kartki dat z kalendarzy

 

     W tym nadzwyczaj prostym obrazowaniu udało się Kofcie zasugerować odczucia nostalgiczne, które pojawiają się w sytuacjach, gdy dostrzegamy prawdy o naszym losie.