CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

BAROK - RENESANS: WYMAGANIA

 

RENESANS

1. Znajomość pojęć: humanizm, klasycyzm, reformacja.

2. Cechy renesansu.

3. Kim jest humanista renesansowy i jakie posiada cechy oraz umiejętności.

3. Umiejętność interpretacji tekstów Jana Kochanowskiego (fraszki, pieśni, treny).

 

BAROK:

1. Znajomość pojęć: vanitas, koncept, kompozycja łańcuchowa, figura sumacji, sarmatyzm, kontrreformacja.

2. Cechy baroku i stylu barokowego.

3. Umiejętność interpretacji wierszy Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego.

 

RENESANS I BAROK

1. Wskazywanie cech epok obecnych w podanych tekstach kultury.

2. Rozpoznawanie tekstów kultury i klasyfikowanie jako renesansowe lub barokowe (uzasadnianie wyboru).

3. Porównanie koncepcji życia, człowieka, Boga i świata.

 

 

TESTY