CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

TESTY

 

Test do poztywizmu - wersja 01

nr 01, zamknięty, zadania i model

Test do pozytywizmu - wersja 01 (model do 01)

1. Wybierz właściwy ciąg wartości, koncepcji, pojęć i ideałów, z których wszystkie kojarzysz z pozytywizmem:

A - optymizm poznawczy, praca organiczna, zainteresowanie metafizyką, ewolucjonizm, 

B - solidaryzm społeczny, walka zbrojna o niepodległość, tolerancja religijna, liberalizm,

C - emancypacja kobiet, praca u podstaw, kult wiedzy i nauki, demokratyzm, liberalizm,

D - praca organiczna, praca u podstaw, intuicja, monizm.

 

2. Pogląd etyczny głoszący, że dobre jest to, co jest pożyteczne i przynosi maksimum szczęścia, zaś dążenie człowieka do określonego celu jest wtedy moralne, gdy człowiek zabiegając o interes własny, służy ogółowi - to:

A - scjentyzm,

B - utylitaryzm,

C - agnostycyzm,

D - liberalizm.

 

3. Swój system filozoficzny oparł na ewolucjonizmie. Uważał, że prawo rozwoju funkcjonuje w świecie materialnym i duchowym, w przyrodzie i w przestrzeni społecznej. W Zasadach socjologii napisał, że społeczeństwo jest organizmem:

A - Herbert Spencer,

B - August Comte,

C - John Stuart Mill,

D - Aleksander Świętochowski.

 

4. Wierność w odzwierciedlaniu rzeczywistości, ukazywanie różnych typów ludzkich w ich cechach reprezentatywnych, ale też w zindywidualizowaniu; szkicowanie zobiektywizowanych rysów środowisk społecznych, realistyczne odtworzenie reakcji psychiczno-emocjonalnych i fizjologicznych, wreszcie wierny obraz procesów, zjawisk i dążeń społecznych to cechy:

A - realizmu,

B - naturalizmu,

C - scjentyzmu,

D - utylitaryzmu.

 

5. Przeżytki szlachetczyzny, tradycyjny a nowy model życia, sposoby gospodarowania - postęp, technika, tradycja a religia, nauka, światopogląd mieszczański i ziemiański - te zagadnienia były przedmiotem:

A - rozważań Bolesława Prusa na łamach prasy,

B - tematów podejmowanych przez nowelistykę pozytywistyczną,

C - sporu „młodych” i „starych”,

D - felietonów Aleksandra Świętochowskiego.

 

 

6. Dążenie literatury do przekazywania odbiorcom określonych tez, poglądów i postaw określane jest jako:

A - moralizowanie,

B - tendencyjność,

C - altruizm,

D - naturalizm.

 

7. Trudne warunki egzystencji, antysemityzm, ciężka praca, funkcjonowanie szkoły, problemy ludzi starych to zagadnienia pojawiające się w dużym natężeniu w:

A - powieściach Henryka Sienkiewicza,

B - poezji Adama Asnyka,

C - nowelistyce pozytywistycznej,

D - Listach z podróży Henryka Sienkiewicza.

 

8. Ślady nowej cywilizacji, wieku pary i elektryczności, postępu technicznego, pomysłów technicznych, takich jak: pociąg, pomysł machiny latającej pojawiają się w powieści:

A - Lalka Bolesława Prusa,

B - Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka,

C - Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego,

D - Zając Adolfa Dygasińskiego.

 

9. Propagowanie nowoczesnych form ekonomicznych w przemyśle, handlu i rolnictwie; umocnienie i „zsolidaryzowanie” społeczeństwa; rozwój przemysłu na bazie narodowej, a nie obcej to elementy:

A - pracy u podstaw,

B - pracy organicznej,

C - liberalizmu,

D - naturalizmu.

 

10. Na jego płótnach realizm łączył się z dramatyzacją przeżyć wewnętrznych (Trumna chłopska). Na obrazie Powiśle wiernie odtworzył nadwiślański pejzaż:

A - Józef Chełmoński,

B - Aleksander Gierymski,

C - Jan Matejko,

D - Henryk Siemiradzki.

11. Wybierz ten ciąg, w którym wszystkie skojarzenia dotyczące problematyki utworów są prawidłowe:

A - „wielki (krytyczny, dojrzały) realizm” - Balzac,

B - człowiek może skutecznie przeciwstawić się przeznaczeniu - Miłosierdzie gminy M.Konopnickiej.

C - licytacja in minus - Z legend dawnego Egiptu B.Prusa.

D - przedstawienie polskich idealistów na tle społecznego rozkładu - Potop H.Sienkiewicza,

 

12. Wybierz ten ciąg, w którym wszystkie skojarzenia dotyczące bohaterów powieści i nowel są prawidłowe:

A - Vautrin - Ołży-Śmierć; Swidrygajłow - nihilizm; Lisiecki, Zięba - subiekci sklepowi; zginął przywalony resztkami feudalizmu - Ignacy Rzecki;

B - wicehrabina de Beauséant - krewna, protektorka Eugeniusza de Rastignac; Raskolnikow  „zbrodnia wyrozumowana”; „organizm społeczny”, „walka o byt” - Powracająca fala  B.Prusa; mąż Małgosi Pfeifer - Wokulski;

C - Sonia Marmieładowa - historia Łazarza; Michał Szuman - Żyd, katolik; czuła się robaczkiem u podstaw wielkiej budowy - Joanna Lipska; żartowniś i samochwał - Janusz Radziwiłł,

D - Ignacy Rzecki - pamiętnik; Raskolnikow - siekiera; Mendel Gdański - kamizelka;

 

13. Henryk Sienkiewicz jako korespondent „Gazety Polskiej” podążył za nią do Ameryki:

A - Helena Modrzejewska,

B - Ewelina Hańska,

C - Eliza Orzeszkowa,

D - Maria Konopnicka.

 

14. Powodowany uczuciem, przekracza bariery społeczne, podważa konwenanse i stereotypy. Mierzy zamiary na siły, a nie odwrotnie. W sposób karkołomny zdobywa majątek i wdziera się w kręgi arystokracji.

A - Stanisław Wokulski,

B - Eugeniusz de Rastignac,

C - Andrzej Kmicic,

D - Ignacy Rzecki.

 

15. Język „zdradza” bohaterów, mówi o nich więcej, niż oni chcieliby o sobie powiedzieć. Który z bohaterów Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego obnaża w poniższym dialogu swoje cechy charakteru:

- Zdarzyło mi się wczoraj, mimochodem, zamienić dwa słowa z nieszczęsną Katarzyną Iwanowną. Dwa słowa wystarczyły, by stwierdzić, że jest ona w sytuacji - przciwnaturalnej, jeżeli wolno tak się wyrazić ... (...)

- Albo też, mówiąc prościej i zrozumialej, w sytuacji chorej.(...)

- Mm - tak. Otóż powodowany uczuciem humanitarności i-i-i-i, że tak powiem, współubolewaniem, pragnąłbym ze swej strony przy- czynić się niejako ... przewidując nieuchronnie nieszczęsną jej dolę (...)

A - Raskolnikow,

B - Razumichin,

C - Łużyn,

D - Porfiry Pietrowicz.

 

 

16. Ta postać ze Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego uosabia wartości duchowe prawosławia i istotę chrześcijaństwa poprzez takie cechy, jak: pokorna wiara, wyrzeczenie się siebie, pełna cierpienia ofiara złożona dla ratowania najbliższych:

A - Raskolnikow,

B - Razumichin,

C - Sonia Marmieładowa,

D - matka Raskolnikowa.

 

17. Szczupły, delikatny, o jasnej twarzy, niebieskich oczach i ciemnych włosach (typ południowca). Inteligentny i ambitny, szuka w życiu celu i miejsca w społeczeństwie, w pewnym momencie ogarnia go żądza wybicia się, zrobienia kariery:

A - Rodion Raskolnikow,

B - Stanisław Wokulski,

C - Andrzej Kmicic,

D - Eugeniusz de Rastignac.

 

18. W czasie spaceru Wokulskiego po Powiślu pojawia się w jego świadomości myśl o:

A - obowiązkowej i właściwie wynagradzanej pracy, która przyczyniłaby się do zwalczenia nędzy,

B - pomysł machiny latającej,

C - wyjeździe do Bułgarii celem zdobycia pieniędzy na dostawach wojskowych,

D - zerwaniu z Izabelą Łęcką.

 

19. Wielkim graczem politycznym, intrygantem wielkiego formatu i człowiekiem o chorych ambicjach (pragnął zostać królem Polski) był:

A - Bogusław Radziwiłł,

B - Janusz Radziwiłł,

C - Stefan Czarniecki,

D - Andrzej Kmicic.

 

20.                   Trzeba z żywymi naprzód iść

                                   Po życie sięgać nowe,

                        A nie w uwiędłych laurów liść

                                   z uporem stroić głowę.

Powyższy fragment pochodzi z utworu Adama Asnyka:

A - Daremne żale, próżny trud...

B - Do młodych,

C - Prośba,

D - Sen grobów.

21. Przeszłość nie umiera, lecz powraca w nowych kształtach, jest „życiodajną strugą”; nawet przemocą nie można odebrać narodowi prawdziwego poczucia wolności, jeśli ten nie podda się rozpaczy i zwątpieniu; nowa, wolna Polska nie odrodzi się taką, jak była - to problemy wpisane w utwór A.Asnyka:

A - Do młodych,

B - Daremne żale, próżny trud,

C - Nad głębiami,

D - Sen grobów.

 

22. Główny motyw noweli nazywany jest:

A - „sokołem noweli”,

B - puentą,

C - wątkiem,

D - motywem.

 

23. Drugi narrator pojawia się w utworze:

A - Potop Henryka Sienkiewicza,

B - Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej,

C - Lalka Bolesława Prusa,

D - Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego.

 

24. Cechą tego gatunku jest jednowątkowa akcja prowadząca ku wydarzeniu kulminacyjnemu:

A - nowela,

B - powieść,

C - obrazek,

D - szkic powieściowy.

 

25. Ironia oskarżająca wpisana jest w utwór:

A - ABC Elizy Orzeszkowej,

B - Miłosierdzie gminy Marii Konopnickiej,

C - Kamizelka Bolesława Prusa,

D - Tadeusz Elizy Orzeszkowej.

26. Potop H.Sienkiewicza łączy w sobie cechy powieści historycznej, sensacyjnej i przygodowej, epopei, baśni, westernu i:

A - poematu,

B - dramatu,

C - romansu,

D - powieści naturalistycznej.

 

27. Lalka Bolesława Prusa jest:

A - powieścią awanturniczą,

B - panoramiczną powieścią realistyczną,

C - powieścią sentymentalną,

D - powieścią naturalistyczną.

 

28. Stylizacje na kronikę, herbarz, komentarz historyczny, pamiętnik występują w powieści:

A - Lalka Bolesława Prusa,

B - Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej,

C - Potop Henryka Sienkiewicza,

D - Ojciec Goriot Honoriusza Balzaka.

 

29. Ukrainizmy: dzieuczata, heto hrech, hetyj pojawiły się w:

A - Mendlu Gdańskim Marii Konopnickiej,

B - Tadeuszu Elizy Orzeszkowej,

C - Powracającej fali Bolesława Prusa,

D - Miłosierdziu gminy Marii Konopnickiej.

 

30. Słownictwo o charakterze neutralnym, wyrazy ekspresywne, wyrazy nacechowane emocjonalnie,  używanie stałych związków frazeologicznych, zaimków w funkcji wskazującej i zaimków w funkcji nawiązującej do poprzednich fragmentów wypowiedzi, częste stosowanie zaimków nieokreślonych, partykuły emocjonalne, wykrzykniki, wyrazy dźwiękonaśladowcze stanowią cechy:

A - polszczyzny mówionej w jej potocznej odmianie,

B - języka pisanego,

C - stylu urzędowego,

D - języków gwarowych.

 

31. Anakoluty to:

A - wykolejenia składniowe (np. Idąc przez most spadła mu czapka),+

B - paralelizmy składniowe,

D - synonim fonetycznych środków stylistycznych,

E - to inaczej dźwiękonaśladownictwo.