CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

BAROK - TESTY

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Poniżej formularz zapytania o szczegóły.

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

 

TESTY

 

 

poltest.eu

 

TEST DO ŚREDNIOWIECZA

(A)

 

1. Wskaż, jakie poglądy głosił św. Franciszek z Asyżu:

A - człowiek jest istotą filozofującą, która rozważa swoją obecność na granicy bytów między aniołami i zwierzętami,

B - człowiek szczęśliwy posłuszny jest ewangelicznym nakazom miłości do świata i stworzenia, miłosierdzia, ubóstwa i braterstwa,

C - największe dobro to brak cierpienia, przyjemność duchowa i intelektualna,

D - Bóg jest surowym sędzią, a człowiek powinien umartwiać swoje ciało, by zaskarbić sobie jego przychylność.

 

2. Rozstrzygnij, czy augustynizm to:

A - pogląd filozoficzny głoszący, że miejsce człowieka w hierarchii jest właściwe, celowe i naturalne, z czym należy się pogodzić; Boga nie należy poznawać, bo narusza to jego świętość,

B - kult św. Augustyna,

C - zabieg stylistyczny polegający na wprowadzeniu do narracji fragmentów wywodu filozoficznego,

D - pogląd głoszący, iż Bóg jest najwyższym bytem, którego poznanie jest warunkiem osiągnięcia szczęścia; wola jest bliższa wiary niż rozum; człowiek jest rozdarty wewnętrznie, zawieszony między duchowością a cielesnością.

 

3. Określ, co oznaczało popularne w średniowieczu powiedzenie "memento mori":

A - "pamiętaj o śmierci",

B - "strzeż się śmierci",

C - "sztuka umierania",

D - "śmierć zwycięża".

 

4. Wybierz nazwę, która określa styl architektoniczny charakteryzujący się smukłością budowli, strzelistymi wieżami, kolorowymi witrażami.

A - styl romański,

B - styl klasyczny,

C - styl gotycki,

D - styl neoklasyczny.

 

5. Wskaż, kiedy trwało w Polsce średniowiecze:

A - V-XV w.,

B - X-XV w.,

C - X-XVI w.,

D - X-XII w..

 

6. Określ, która sztuka  miała na celu skierowanie człowieka na właściwą drogę, a jej bohaterem był człowiek toczący wewnętrzną walkę dobra ze złem.

A - moralitet,

B - dramat liturgiczny,

C - misterium,

D - kazanie.

 

7. Które z tych utworów zaliczyłbyś do utworów świeckich:

A - Legenda o św. Aleksym, Kronika polska Galla Anonima, Wiersz o chlebowym stole,

B - Posłuchajcie bracia miła, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśń o Rolandzie,

C - Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Kronika polska Galla Anonima, Satyra na leniwych chłopów,

D - Pieśń o Rolandzie, Bogurodzica.

 

8. Zgodnie z tym poglądem w centrum świata stoi Ziemia, a wszystkie planety i słońce kręcą się wokół niej:

A - teocentryzm,

B - geocentryzm,

C - heliocentryzm,

D - uniwersalizm.

 

9. Nazwij dzieło, które składa się z trzech części przedstawiających dzieje Polski. Każda część rozpoczyna się listem, obecne są w utworze wierszowane wstawki.

A - Kronika Jana Długosza,

B - Kronika polska Galla Anonima,

C - Legenda o św. Aleksym,

D - Pieśń o Rolandzie.

 

10. Gatunek będący wypowiedzią pouczającą i perswazyjną to:

A - moralitet,

B - kronika,

C - żywot świętych,

D - kazanie.

 

11. Określ czas, w którym powstał pierwszy traktat o ortografii Jakuba Parkoszewicza .

A - XV w.,

B - XIV w.,

C - XVI w.,

D - XIII w..

 

12. Zdecyduj, do jakich postaci zwraca się podmiot liryczny w Bogurodzicy:

A - do Matki Bożej, Jana Chrzciciela, Jezusa, Boga,

B - wyłącznie do Matki Bożej,

C - do Matki Bożej, Jana Chrzciciela, wszystkich świętych,

D - do Jezusa i Matki Bożej.

 

13.       "A grabi się w misę przod,

            Iż mu miedźwo jako miod-

            Bogdaj mu zaległ usta wrzod!"

 

Wskaż utwór, z którego pochodzi powyższy fragment:

A - Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią,

B - Legenda o św. Aleksym,

C - Wiersz o chlebowym stole,

D - Satyra na leniwych chłopów.

 

14. „Ofiarował Bogu swą rękawicę, święty Gabriel wziął ją z jego dłoni.”

Z jakiego utworu pochodzi powyższy cytat :

A - z Legendy o św. Aleksym,

B - z Pieśni o Rolandzie,

C - z Dziejów Tristana i Izoldy,

D - z Kroniki polskiej Galla Anonima.

 

15. „Powołał go Pan/Na słup./Na słupie miał dom i grób". Do jakiej postaci nawiązuje Stanisław Grochowiak w wierszu, z którego pochodzi powyższy cytat:

A - do św. Aleksego,

B - do Jezusa,

C - do św. Szymona,

D - do Bolesława Chrobrego.

 

16. Zdecyduj, do jakiej grupy zaliczyłbyś język polski. Do języków:                 

A - wschodniosłowiańskich,

B - zachodniosłowiańskich,                   

C - południowosłowiańskich,

D - północnosłowiańskich.

 

17. Określ, co jest źródłem oboczności ręka:ręczny, mucha:muszka :

A - przegłos polski,

B - akcent inicjalny,

C - wzdłużenie zastępcze,

D - palatalizacja.

 

18. Określ, co jest źródłem oboczności wieziesz:wiozę, w lesie:las

A - wzdłużenie zastępcze,

B - palatalizacja,

C - przegłos polski,

D - iloczas.

 

19. Wykryj, co jest źródłem oboczności dół:doły, dąb:dęby :

A - wzdłużenie zastępcze,

B - przegłos polski,

C - iloczas,

D - akcent inicjalny.

 

20. Oceń, czy wyrazy białogłowa, bydlić to:

A - wyrazy zapożyczone,

B - wyrazy należące do słownictwa biernego,

C - archaizmy,

D - wyrazy, których znaczenie uległo przesunięciu.

 

21. Pierwsze wyrazy w języku polskim pojawiły się w Geografie Bawarskim. Wskaż wiek, z którego dzieło to pochodzi.

A - V w.,

B - IX w.,

C - XI w.,

D - XIII w..

 

22. Wybierz poprawne zakończenie zdania: „Zmiany we fleksji języka polskiego dotyczą...”

A - istnienia oboczności dół-doły,

B - liczby podwójnej rzeczownika,

C - zmiany znaczenia słowa larwa (dawniej maska),

D - zmiany akcentu z inicjalnego na paroksytoniczny.

 

23. Określ, czy forma robił był jeśm to :

A - czas zaprzeszły złożony,

B - czas przeszły złożony,

C - imiesłów czasownikowy,

D - archaizm fonetyczny.

 

24. Oceń, co łączy utwory: Legenda o św. Aleksym, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśń o Rolandzie:

A - zostały napisane prozą rymowaną,

B - stanowią przykład literatury parenetycznej,

C - są najstarszymi zabytkami literatury polskiej napisanymi w języku ojczystym,

D - występuje w nich motyw śmierci.

 

25. Wskaż, kto jest nadawcą komunikatu: „Zyszczy nam, spuści nam...” (Bogurodzica):

A - ludzie wierzący,

B - Bóg,

C - Matka Boża,

D - Jezus.

 

26. Określ, na czym polega różnica między powyższym cytatem z Bogurodzicy a językiem współczesnym:

A - inna końcówka trybu rozkazującego,

B - znaki interpunkcyjne,

C - nie ma we współczesnym języku odpowiedników wyrazów zyszczy i spuści,

D - zaimek użyty w tym wersie pownien mieć liczbę pojedynczą.

 

Wersja A:1-B, 2-D, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-C, 8-B, 9-B, 10-D, 11-A, 12-A, 13-C, 14-B, 15-C, 16-B, 17-D, 18-C, 19-A, 20-C, 21-B, 22-B, 23-A, 24-D, 25-A, 26-A.

Test do średniowiecza - wersja B