CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

BAROK - TESTY

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Poniżej formularz zapytania o szczegóły.

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

 

TESTY

 

Test do antyku - wersja A

 

poltest.eu

 

TEST DO ANTYKU

(A)

 

1. Wskaż, który ze starożytnych filozofów głosił zasadę rozumnego dążenia do szczęścia. Największym dobrem był brak cierpienia, doznawanie przyjemności duchowej i intelektualnej:

A - Epikur,

B - Platon,

C - Sokrates,

D - Arystoteles.

 

2. Podstawą cnoty, która daje szczęście i pożytek, jest wiedza; mądrość polega na uświadomieniu sobie własnej niewiedzy; szczęście, cnota i rozum są nierozłączne. Są to poglądy:

A - Arystotelesa,

B - Sokratesa,

C - Demokryta z Abdery,

D - Platona.

 

3. Wskaż autora stwierdzenia, że materia składa się z atomów .

A - Platon,

B - Demokryt z Abdery,

C - Sokrates,

D - Marek Aureliusz.

 

4. Określ, kto jest autorem powiedzenia „carpe diem" („chwytaj dzień”).

A - Horacy,

B - Arystoteles,

C - Sofokles,

D - Homer.

 

5. Rozpoznaj, o którym bohaterze mowa: pokonał swojego ojca, objął władzę nad światem.Bał się przepowiedni głoszącej, że pokona go własny syn:

A - Kreon,

B - Zeus,

C - Kronos,

D - Ikar.

 

6. Rozstrzygnij, na czyim  weselu wybuchła kłótnia o złote jabłko. Chodzi o ucztę weselną:

A - Tetydy,

B - Afrodyty,

C - Hery,

D - Ateny.

 

7. Wskaż, kto według wierzeń greckich był stwórcą ludzi, nauczył ich wiedzy o świecie i rzemiosła.

A - Zeus,

B - Kronos,

C - Prometeusz,

D - Dedal.

 

8. Wykryj poprawną odpowiedź: „Mimesis to pojęcie oznaczające...”:

A - sztukę naśladowczą,

B - antyczny gatunek literacki - wiersz o kunsztownej formie,

C - część poematu,

D - wyszukany środek stylistyczny.

 

9. Rozpoznaj gatunek literacki charakteryzujący się zwięzłością, zaskakującą puentą, często dowcipną:

A - tragedia antyczna,

B - pean,

C - dytyramb,

D - epigramat.

 

10. Oceń, czy gromowładny Zeus to przykład:

A - epitetu stałego,

B - przenośni,

C - patosu,

D - porównania homeryckiego.

 

11. Był jednym z twórców dramatu greckiego. W jego sztukach przeważały partie chórowe z koryfeuszem. Akcje wiodło dwóch solistów. Do najsłynniejszych jego utworów należy tragedia o Prometeuszu.

A - Ajschylos,

B - Sofokles,

C - Homer,

D - Tespis.

 

12. Oceń, czy zwrot „nić Ariadny” oznacza:

A - piękną, drogą tkaninę,

B - wskazówkę w trudnym zadaniu,

C - niespodziewaną przeszkodę,

D - niewolę, kajdany.

 

13. Wyjaśnij przenośne znaczenie wyrażenia „koń trojański” :

A - duża, oryginalna rzeźba,

B - podstęp,

C - niezwykle cenny ogier,

D - przestępstwo, zły uczynek.

 

14. Wskaż poprawną odpowiedź: „Sofokles jest autorem...”

A - Medei, Elektry,

B - Króla Edypa, Antygony,

C - Iliady, Antygony,

D - Poetyki.

 

15. Dobierz prawdziwe zakończenie zdania: „Iliada opisuje...”

A - dzieje wojny trojańskiej od sporu o złote jabłko i sądu Parysa aż do upadku Troi,

B - ostatni rok wojny trojańskiej od kłótni Achillesa z Agamemnonem,

C - porwanie Heleny i dziesięcioletnią wojnę,

D - dzieje Parysa.

 

16. Ustal, czy fragment

                                     „I tak jak gwiazda wśród innych gwiazd, gdy noc letnia zapada,

                                   Gwiazda wieczorna, co wschodzi najpiękniej na ciemnych niebiosach -

                                   Tak połyskiwał grot włóczni, którą potrząsał Achilles..."

to przykład:

A - inwokacji,

B - inwersji, czyli przestawni,

C - porównania homeryckiego,

D - powtórzenia.

 

17. Rozpoznaj, z jakiego utworu pochodzi cytat:

                                    „Lecz ani się domyślał, żem ja popod brzuchy

                                   Wełnistych tryków moje powsadzał druhy!" .

A - Iliady,

B - Odysei,

C - mitu o Tezeuszu,

D - Antygony.

 

18. Dobierz poprawne zakończenie zdania: Mit o Dedalu i Ikarze opowiada o ...

A - walce ojca z synem,

B - braku rozwagi u młodych ludzi,

C - powstaniu nowego rodu i miasta,

D - egzotycznej podróży w nieznane.

 

19. Wskaż nazwę, którą określamy wiek VIII p.n.e.:

A - wiek epiki,

B - wiek liryki,

C - wiek dramatu,

D - wiek filozofów.

 

20. Ustal poprawną definicję archetypu :

A - pradawne, niezmienne wyobrażenia tkwiące w świadomości każdej społeczności,

B - mityczny potwór o kilku głowach,

C - bohater mityczny o nadludzkiej sile,

D - niesympatyczny człowiek.

21.       „Ojciec Dzeus wagę wziął złotą, unosząc szale do góry,

            I na nie rzucił dwa losy, wyrokujące o śmierci  -"

Wskaż, czyj los opadł do Hadesu:

A - Achillesa,

B - Hektora,

C - Parysa,

D - Ikara.

 

22. Określ, jak nazywamy sprzeczność między świadomością bohatera a jego rzeczywistą sytuacją :

A - konfliktem tragicznym,

B - ironią tragiczna,

C - tragedią antyczną,

D - tragikomedią.

 

23. Wskaż poprawne stwierdzenie: „Po kłótni z Agamemnonem Achilles włączył się do walki, bo...”

A - chciał zdobyć sławę,

B - Agamemnon wydał mu taki rozkaz,

C - Zeus mu to nakazał,

D - mścił się za śmierć przyjaciela- Patroklosa.

 

24. Określ, ktore z poniższych stwierdzeń należy przypisać Horacemu:

A - „non omnis moriar” (nie wszystek umrę),

B - „myślę, więc jestem”,

C - „kości zostały rzucone”,

D - „przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”.

 

Wersja A:1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 8-A, 9-D, 10-A, 11-A, 12-B, 13-B, 14-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-B, 19-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-D, 24-A.

Test do antyku - wersja B