CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

BAROK - TESTY

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Poniżej formularz zapytania o szczegóły.

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

 

TESTY

 

 

poltest.eu

 

TEST DO ANTYKU

(A)

 

1. Wskaż, który ze starożytnych filozofów głosił zasadę rozumnego dążenia do szczęścia. Największym dobrem był brak cierpienia, doznawanie przyjemności duchowej i intelektualnej:

A - Epikur,

B - Platon,

C - Sokrates,

D - Arystoteles.

 

2. Podstawą cnoty, która daje szczęście i pożytek, jest wiedza; mądrość polega na uświadomieniu sobie własnej niewiedzy; szczęście, cnota i rozum są nierozłączne. Są to poglądy:

A - Arystotelesa,

B - Sokratesa,

C - Demokryta z Abdery,

D - Platona.

 

3. Wskaż autora stwierdzenia, że materia składa się z atomów .

A - Platon,

B - Demokryt z Abdery,

C - Sokrates,

D - Marek Aureliusz.

 

4. Określ, kto jest autorem powiedzenia „carpe diem" („chwytaj dzień”).

A - Horacy,

B - Arystoteles,

C - Sofokles,

D - Homer.

 

5. Rozpoznaj, o którym bohaterze mowa: pokonał swojego ojca, objął władzę nad światem.Bał się przepowiedni głoszącej, że pokona go własny syn:

A - Kreon,

B - Zeus,

C - Kronos,

D - Ikar.

 

6. Rozstrzygnij, na czyim  weselu wybuchła kłótnia o złote jabłko. Chodzi o ucztę weselną:

A - Tetydy,

B - Afrodyty,

C - Hery,

D - Ateny.

 

7. Wskaż, kto według wierzeń greckich był stwórcą ludzi, nauczył ich wiedzy o świecie i rzemiosła.

A - Zeus,

B - Kronos,

C - Prometeusz,

D - Dedal.

 

8. Wykryj poprawną odpowiedź: „Mimesis to pojęcie oznaczające...”:

A - sztukę naśladowczą,

B - antyczny gatunek literacki - wiersz o kunsztownej formie,

C - część poematu,

D - wyszukany środek stylistyczny.

 

9. Rozpoznaj gatunek literacki charakteryzujący się zwięzłością, zaskakującą puentą, często dowcipną:

A - tragedia antyczna,

B - pean,

C - dytyramb,

D - epigramat.

 

10. Oceń, czy gromowładny Zeus to przykład:

A - epitetu stałego,

B - przenośni,

C - patosu,

D - porównania homeryckiego.

 

11. Był jednym z twórców dramatu greckiego. W jego sztukach przeważały partie chórowe z koryfeuszem. Akcje wiodło dwóch solistów. Do najsłynniejszych jego utworów należy tragedia o Prometeuszu.

A - Ajschylos,

B - Sofokles,

C - Homer,

D - Tespis.

 

12. Oceń, czy zwrot „nić Ariadny” oznacza:

A - piękną, drogą tkaninę,

B - wskazówkę w trudnym zadaniu,

C - niespodziewaną przeszkodę,

D - niewolę, kajdany.

 

13. Wyjaśnij przenośne znaczenie wyrażenia „koń trojański” :

A - duża, oryginalna rzeźba,

B - podstęp,

C - niezwykle cenny ogier,

D - przestępstwo, zły uczynek.

 

14. Wskaż poprawną odpowiedź: „Sofokles jest autorem...”

A - Medei, Elektry,

B - Króla Edypa, Antygony,

C - Iliady, Antygony,

D - Poetyki.

 

15. Dobierz prawdziwe zakończenie zdania: „Iliada opisuje...”

A - dzieje wojny trojańskiej od sporu o złote jabłko i sądu Parysa aż do upadku Troi,

B - ostatni rok wojny trojańskiej od kłótni Achillesa z Agamemnonem,

C - porwanie Heleny i dziesięcioletnią wojnę,

D - dzieje Parysa.

 

16. Ustal, czy fragment

                                     „I tak jak gwiazda wśród innych gwiazd, gdy noc letnia zapada,

                                   Gwiazda wieczorna, co wschodzi najpiękniej na ciemnych niebiosach -

                                   Tak połyskiwał grot włóczni, którą potrząsał Achilles..."

to przykład:

A - inwokacji,

B - inwersji, czyli przestawni,

C - porównania homeryckiego,

D - powtórzenia.

 

17. Rozpoznaj, z jakiego utworu pochodzi cytat:

                                    „Lecz ani się domyślał, żem ja popod brzuchy

                                   Wełnistych tryków moje powsadzał druhy!" .

A - Iliady,

B - Odysei,

C - mitu o Tezeuszu,

D - Antygony.

 

18. Dobierz poprawne zakończenie zdania: Mit o Dedalu i Ikarze opowiada o ...

A - walce ojca z synem,

B - braku rozwagi u młodych ludzi,

C - powstaniu nowego rodu i miasta,

D - egzotycznej podróży w nieznane.

 

19. Wskaż nazwę, którą określamy wiek VIII p.n.e.:

A - wiek epiki,

B - wiek liryki,

C - wiek dramatu,

D - wiek filozofów.

 

20. Ustal poprawną definicję archetypu :

A - pradawne, niezmienne wyobrażenia tkwiące w świadomości każdej społeczności,

B - mityczny potwór o kilku głowach,

C - bohater mityczny o nadludzkiej sile,

D - niesympatyczny człowiek.

21.       „Ojciec Dzeus wagę wziął złotą, unosząc szale do góry,

            I na nie rzucił dwa losy, wyrokujące o śmierci  -"

Wskaż, czyj los opadł do Hadesu:

A - Achillesa,

B - Hektora,

C - Parysa,

D - Ikara.

 

22. Określ, jak nazywamy sprzeczność między świadomością bohatera a jego rzeczywistą sytuacją :

A - konfliktem tragicznym,

B - ironią tragiczna,

C - tragedią antyczną,

D - tragikomedią.

 

23. Wskaż poprawne stwierdzenie: „Po kłótni z Agamemnonem Achilles włączył się do walki, bo...”

A - chciał zdobyć sławę,

B - Agamemnon wydał mu taki rozkaz,

C - Zeus mu to nakazał,

D - mścił się za śmierć przyjaciela- Patroklosa.

 

24. Określ, ktore z poniższych stwierdzeń należy przypisać Horacemu:

A - „non omnis moriar” (nie wszystek umrę),

B - „myślę, więc jestem”,

C - „kości zostały rzucone”,

D - „przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”.

 

Wersja A:1-A, 2-B, 3-C, 4-A, 5-C, 6-A, 7-C, 8-A, 9-D, 10-A, 11-A, 12-B, 13-B, 14-B, 15-C, 16-C, 17-B, 18-B, 19-A, 20-A, 21-B, 22-B, 23-D, 24-A.

Test do antyku - wersja B