CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Styl urzędowy - sytuacja komunikacyjna i typy tekstów

 

     Teksty o charakterze urzędowym pojawiają się w publicznej przestrzeni administracyjnej i prawnej. Podmiotami tworzącymi tego typu teksty są przede wszystkim urzędy, banki, instytucje oświatowe i wiele innych.

 

Dwie podstawowe odmiany stylu urzędowego

 

     Akty prawne (np. rozporządzenia, uchwały itp.) redagowane są  w odmianie prawno-urzędowej, natomiast obwieszczenia przedstawicieli samorządów - w  odmianie kancelaryjno-urzędowej.

 

Cechy stylu urzędowego

 

- dyrektywność (nakazowość): wyraźna częstotliwość form trybu rozkazującego w 2. os. l.poj. (Nie pal! Nie śmieć! Nie zakłócaj!),

- dążenie do redukcji przejawów emocji (formy bezosobowe - np. strona bierna),

- schematyczność,

- duża liczba skrótów.