CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

STYL DZIENNIKARSKO-PUBLICYSTYCZNY

Odmiany stylu dziennikarsko-publicystycznego

 

     Styl ten jest przede wszystkim niezwykle zróżnicowany. Podstawowa różnica wynika z faktu, że styl dziennikarsko-publicystyczny obejmuje z jednej strony tekstu mówione, z drugiej - pisane. Zupełnie inaczej językowo ukształtowany jest materiał reportażu radiowego lub telewizyjnego, a inaczej - reportażu prasowego.

 

Wyróżniki stylu dziennikarskiego (stylu informacji prasowej)

 

     Wyróżnikiem jest zbliżenie do stylu naukowego, a czasami również urzędowego. Objawia się to nasyceniem faktami, danymi, szczegółami sytuacji itd.

 

Wyróżniki stylu publicystycznego

 

     W przypadku tego stylu można zauważyć istnienie w jednych tekstach cech stylu potocznego, zaś w innych - artystycznego.