CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

O Młodej Polsce całościowo

Poezja modernizmu

Arthur Rimbaud, Statek pijany

     Arthur Rimbaud był prekursorem symbolizmu i surrealizmu (poematy prozą Sezon w piekle i Iluminacje). Jego twórczość interpretowana jest także jako bunt przeciw światu pseudowartości mieszczańskich.

     Poeta uważał, że cywilizacja i religia zniszczyły u człowieka możliwość autentycznego, pierwotnego poczucia bliskości ze światem, a zatem możliwość osiągnięcia stanu wolności i szczęścia.  

 

     Podstawowa kwestia w pracy nad wierszem to ustalenie tezy interpretacyjnej. Więc zanim przeczytasz niniejszą propozycję, odwróć wzrok od tego tekstu, jeszcze raz przejrzyj wiersz i sformułuj - najlepiej w formie pisemnej - tezę, czyli bardzo ogólną refleksję o podstawowym sensie tego utworu.

 

     Za pomocą obrazu okrętu - który jest podmiotem lirycznym - przedstawione zostały refleksje na temat życia człowieka, jego wyobraźni, pragnienia wolności, miłości cierpienia i ucieczki przed nim. Jest to zatem wiersz, który w symboliczny i alegoryczny sposób mówi o doświadczeniach egzystencjalnych człowieka.

 

     Pozostało teraz uargumentować powyższą tezę, dokonując wnikliwej analizy i interpretacji (gromadząc materiał na przykład za pomocą koła interpretacji).