CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

POW

Średniowiecze

 

1. Pojęcia: teocentryzm, uniwersalizm, apokryf, ...

2. Łączenie nazw gatunków z tytułami, np. plankt - "Lament świętokrzyski".

3. Interpretacja fr. "Bogurodzicy" lub "Lamentu świętokrzyskiego".

4. Interpretacja fr. "Lamentu świętokrzyskiego".

5. Znaczenie alegorii średniowiecznych, np. drabina - droga do nieba.

6. Język polski na tle języków słowiańskich (przynależność do ...).

7. Ideały i wartości ascety oraz rycerza (porównanie).