CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Sofokles - biografia

Sofokles - strona wyjściowa

Sofokles, Król Edyp

     Kim był Sofokles?

    

     Sofokles żył w V w. p.n.e. Ten tragik grecki był znaczącą postacią swoich czasów: zajmował się polityką, wojskowością, był też kapłanem.

     Ojciec Sofoklesa posiadał warsztat produkujący broń. Dochody z tego źródła były na tyle wysokie, by zapewnić Sofoklesowi bardzo dobre wykształcenie.

     W wieku 16 lat otrzymał miejsce w chórze chłopięcym i pełnił rolę przewodnika chóru, co było znaczącym wyróżnieniem.