CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona - pomysły na lekcję

Tekst

I Pytanie do ucznia:

Jaki jest wg Ciebie podstawowy sens i cel wiersza?

 

II Pytania do pary:

1. W jakim celu odwołuje się Słowacki do historii i kultury Grecji? (Pytanie pomocnicze: Co symbolizują Termopile, a co Cheronea?).

2. Jaki jest stosunek Słowackiego do szlachty i za pomocą jakich metafor tę szlachtę opisuje?

 

III Pytania do grupy:

1. Jaki jest stosunek Słowackiego do Polski i Polaków?

2. Czy wg Ciebie Słowacki obraził ojczyznę i rodaków, czy też ma tu miejsce jakaś inna reakcja?

 

Ad. I

Podstawowy sens wiersza - wyrażenie swojego stosunku do rodaków i ojczyzny w związku z upadkiem powstania listopadowego. Poeta chce poruszyć sumienia ludzi, sięga po inwektywy, wskazuje na przyczyny i wytycza drogę działania.

Interpretacja