CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

WYCHOWAWCA

Cele lekcji:

1. Uzmysłowienie uczniom, jaki wpływ wywiera słownictwo na człowieka, jego reakcje i działania.

 

Kryteria sukcesu:

1. Uczniowie mają świadomość, jak silne emocje budzą słowa i jaki to zjawisko ma wpływ na działania i postawy człowieka.

2. Uczniowie potrafią dobrać odpowiednie słowa do redukcji odczuć negatywnych.

 

Materiały dydaktyczne:

1. Anthony Robbins, Obudź w sobie Olbrzyma (fragmenty tekstu i fragmenty audiobooka).

 

Tematy godzin z wychowawcą

Siła słów

 

     Rozdajemy uczniom listę z wyrazami o zróżnicowanym nacechowaniu emocjonalnym (zobacz tu!) i prosimy o wskazaniu w skali 0-10 intensywności odczuć emocjonalnych, przy czym 0 oznacza brak emocji, a 10 - ekstremalnie mocne odczucie. Dokonujemy szybkiej analizy i tworzymy ranking słów zawierających największy ładunek emocjonalny.

     Zamiast listy możemy wykorzystać program answergarten, jeśli uczniowie mają w telefonach dostęp do Internetu (zobacz tu!).

 

Transformacja emocjonalna

 

     W swojej książce Obudź w sobie Olbrzyma Anthony Robbins opisuje sytuację w pewnej firmie, która straciła ogromne pieniądze, ponieważ jej pracownicy mylili własne kontenery dostawcze. Analiza sytuacji doprowadziła szefostwo do wniosku, że trzeba koniecznie zmienić sposób postrzegania przez pracowników siebie i swojej roli w firmie. Zmieniono więc nazewnictwo zawodów: zamiast określenia "kierowca" czy "robotnik" pojawił się wyraz "mistrz spedycji". Początkowo wydawało się większości osób, że ten pomysł z nazewnictwem jest dziwny i że nic się nie zmieni z powodu słów - tymczasem po miesiącu liczba pomyłek z kontenerami spadła z 56% do 10%.