CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

BRUNO SCHULZ, SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

 

MATERIAŁY

DLA

POLONISTÓW

Sytuacja narracyjna i czas w opowiadaniu Sierpień Brunona Schulza

 

     Opowiadania Brunona Schulza dzielą się na te, w których narrator-bohater pozostaje pod wpływem matki lub ojca. W pierwszym akapicie omawianego tekstu pojawia się informacja, że ojciec wyjechał do uzdrowiska, a Józio pozostał pod opieką matki.

     Czas wakacji opisany zostaje przez metaforę księgi, w której dzieci wertują stronę za stroną, dzień za dniem. A wszystko nasycone jest zmysłowością, intensywnością istnienia i obfitością.