CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

MATURA

 

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem

/

Zbigniew Herbert, O dwu nogach Pana Cogito

 

     Poezja przygląda się życiu. Poezja chce oczywiście sama w sobie być życiem, wszak artyści - nie tylko romantyczni - postrzegają swoją aktywność w kategoriach aktu kreacji niemalże boskiej.

     Jednakże poetyckie spojrzenie na egzystencję przynosi bolesne uświadomienie, że życie to nieustanne zmaganie się człowieka z przeciwnościami, jawnymi i skrytymi wrogami, z siłami, wobec których człowiek jest całkowicie bezradny.

     W obydwu analizowanych tekstach poeci przyglądają się człowiekowi i obydwaj dostrzegają sprzeczności tkwiące jego naturze i w relacjach między nim a siłami zewnętrznymi.

     Jednakże wymowa obydwu tekstów zawiera elementy odmienne, zwłaszcza jeśli chodzi o relacje między człowiekiem a rzeczywistością metafizyczną. Wzmacnia te różnice odmienność konstrukcji wersyfikacyjnych obydwu tekstów.

Sonet IV - tekst