CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Konfrontacja epok pozytywizmu i romantyzmu

 

     Podział klasy na dwie duże grupy (np. parzyści i nieparzyści). Jedna duża grupa wypisuje idee i wartości typowe dla pozytywizmu (w oparciu o podręcznik), druga - idee i wartości typowe dla romantyzmu. W tej fazie uczniowie pracują indywidualnie, podział na duże grupy ma tylko charakter techniczny.

   Tworzymy grupy czteroosobowe, w których powinni się znaleźć w równej liczbie przedstawiciele parzystych i nieparzystych.

     W ramach grup powstaje lista wartości, koncepcji, postaw i idei pozytywistycznych i odpowiadających im przeciwieństw romantycznychh, np.:

 

          praca - walka

          rzeczywistość realna - metafizyka (fantastyka)

          rozum, praktyczność, utylitaryzm - uczucie, wzniosłość, idealizm

          oparcie na faktach - fantazjowanie

          scjentyzm, wiedza, nauka (zwłaszcza przyrodoznawstwo) - metafizyka, intuicja

 

Pozytywizm - dla polonistów

Pozytywizm - strona wyjściowa