CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Zapis na tablicy pojęć: LITERATURA, POEZJA, EPOS, DRAMAT.

 

U mają za zadanie podać wyrazy, od których te słowa mogą pochodzić.

 

W drugim etapie zapisujemy wyrazy:

ZNAK (LITERA),

WYTWARZANIE (PRODUKOWANIE),

SŁOWO (OPOWIEŚĆ),

DZIAŁANIE.

 

U próbują dopasować pojęcia i podane wyrazy oraz uzasadnić związek etymologiczny.

 

Przygotować materiał w zwięzły sposób, wybierając najważniejsze kwestie, sporządzając plan lub grafikę (mapa mentalna).

Scenariusze lekcji - strona wyjściowa

Wprowadzenie do starożytności - korzenie literatury

Antyk - scenariusze - strona wyjściowa