CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Ziemia obiecana W.S Reymonta czytania pod koniec XX w.

Tekst opublikowany w książce 4xNobel, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2001, s. 132-141

W. S. Reymont Chłopi

Sylwetka Jagny na tle innych kobiet

Praca w trzech grupach

 

1. Spojrzenie merytoryczne - perspektywa bohaterki:

a) jak widzi samą siebie i swoje relacje z innymi,

b) co myśli o sobie i innych,

c) co odczuwa,

d) co sobie uświadamia, a co pozostaje poza jej świadomością

 

2. Spojrzenie merytoryczne - perspektywa innych bohaterów:

a) jak patrzą na Jagnę i co w niej dostrzegają,

b) czym uwarunkowane jest takie a nie inne spojrzenie na bohaterkę,

c) jakie przeżywają emocje w konfrontacji z Jagną i z czego to wynika.

 

3. Spojrzenie przez pryzmat sposobów kreacji:

a) za pomocą jakich środków artystycznych kreowana jest postać,

b) które z tych środków dominują,

c) jaką konkretnie funkcję pełnią środki artystyczne.