CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Ziemia obiecana W.S Reymonta czytania pod koniec XX w.

Tekst opublikowany w książce 4xNobel, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2001, s. 132-141

Władysław Stanisław Reymont Chłopi

Jagna

Starość

Śmierć

     W tomie pierwszym kluczowy fragment to zakończenie, w którym opis śmierci Kuby przeplata się z dynamicznym obrazem wesela Macieja i Jagny. Właśnie owo przeplatanie ma swój symboliczny wymiar: na dwóch płaszczyznach jednocześnie rozgrywa się dramat śmierci i rozwija pieśń radości. Takie są Lipce i takie jest życie. Kiedy jednak przyjrzymy się dokładniej opisowi śmierci i dostrzeżemy w agonii Kuby pragnienie spokoju, tęsknotę za rajem tożsamym z nieobecnością cierpienia, to te dwie płaszczyzny akcji - czyli wesele i umieranie - zbliżają się do siebie.