CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 Jan Kasprowicz Rozmiłowała się ma dusza ...

 Powrót na stronę główną JAN KASPROWICZ

***

 

Rozmiłowała się ma dusza

W cichym szeleście drzew,

Gdy koronami ich porusza

Druh mój, przecichy wiew.

 

Rozmiłowała się ma dusza

W głośnych odmętach fal,

Gdy druh mój, burza, je porusza,

W nieznaną płynąc dal.

 

Rozmiłowała się ma dusza

W twórczych promieniach zórz,

Gdy druh mój, słońce, w świat wyrusza,

Życia płomienny stróż.

 

Rozmiłowała się ma dusza

W przepastnej nocy mgłach,

Gdy druh mój, śmierć, na połów rusza,

A przed nią lęk i strach.

 

                                    (Księga ubogich)

Młodopolska wersja franciszkanizmu

 

     Wiersz Kasprowicza w swojej wymowie i stylistyce nawiązuje do tradycji franciszkańskiej. Odnajdziemy więc w utworze głęboką miłość do przyrody i braterską więź. Takie elementy natury jak wiatr, burza, słońce, a nawet - tak jak to było u św. Franciszka - śmierć: określone zostały słowem druh, czyli ktoś bliski, towarzysz, przyjaciel ... .