CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Juliusz Słowacki, Rozłączenie

     Wiersz Rozłączenie Juliusza Słowackiego jest liryczną próbą opisu uczuć wynikających z oddalenia, wiążącej się z tym tęsknoty, ale też wyraża zachwyt otaczającą przyrodą.

     Metafora "gołębia smutku" w niezwykle plastyczny sposób oddaje siłę uczuć podmiotu lirycznego, który zarazem - dzięki empatii - zdaje sobie sprawę z analogicznych odczuć adresata lirycznego.