31/08/2017

Robert J. Schoenberg, Al Capone

     Historia pełna jest barwnych postaci, dynamicznych charakterów, ich szokujących występków. Zupełnie podobnie rzecz się ma w przestrzeni literatury.

     Al Capone to postać tego rodzaju, że jej istnienie w świadomości następnych pokoleń zatarło granicę między historią a literaturą, filmem czy w ogóle kulturą, gdyż ów gangster włoski, zamieszkały w Chicago, stał się pewnego rodzaju uniwersalnym symbolem, fascynującą legendą i tym, co się w ostatnim czasie zwykło określać mianem ikony popkultury.

     Co zatem spowodowało, że w przestrzeni kultury masowej pojawiła się owa fascynacja przestępcą? Jakie cechy jego osobowości i które elementy biografii przyciągnęły uwagę mas?

     Robert J. Schoenberg udziela na te pytania precyzyjnej i barwnej odpowiedzi, pokazując zarazem cechy typowe ludzi tego rodzaju: fizyczną siłę, poczucie wyższości (rozdmuchane ego), brak hamulców, które powściągnęłyby odruch zabijania. Ale przy tym wszystkim odsłania autor mechanizmy rządzące światem polityki i biznesu w czasach prohibicji, cofając się czasami o dziesięciolecia lub stulecia, by przypomnieć początki funkcjonowania społeczeństwa np. w Chicago. Historia człowieka pokazana jest więc w szerszej perspektywie, jako efekt pewnych przemian społecznych i mentalnych, zmian w systemie wartości i stylu życia.

     Ameryka lubi takie historie, jak właśnie ta: o synu szwaczki i fryzjera, którzy opuścili Neapol w poszukiwaniu lepszego życia czy po prostu chleba. A ich syn staje się kimś wielkim. Nieważne, że był wielkim przestępcą - epitet jest tu ważniejszy.

 

CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www