CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

Psychika w literaturze i sztuce

PSYCHIKA W LITERATURZE I SZTUCE

Literackie ujęcie przeżyć psychicznych Wokulskiego w Lalce Bolesława Prusa

 

     Bolesław Prus pokazuje bohatera w różnych sytuacjach, w których Stanisław Wokulski ujawnia swoje cechy charakteru i skomplikowaną, bogatą osobowość.

     Jedno z najciekawszych ujęć psychiki bohatera znajduje się z rozdziale 4. tomu II, gdy Wokulski przebywa w Paryżu.

 

Dajcie mi jakiś cel... albo śmierć!...