CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

MIGUEL CERVANTES, PRZEMYŚLNY SZLACHCIC DON KICHOT Z MANCZY - SPRAWDZIAN

Don Kichot - sprawdzian

 

     Zad. 1. (6 pkt)

     Które cechy eposu są obecne w powieści Cervantesa "Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy"? Wymień cztery i wyjaśnij, która z tych cech uległa modyfikacji i na czym ta modyfikacja polegała.

 

     Cechy eposu (4 pkt):

- obiektywny (bezstronny) narrator,

- nieprzeciętny (niezwykły, niespotykany) bohater,

- panoramicznie ujęty obraz społeczeństwa,

- przedstawienie świata w momencie przełomowym.

 

     Cecha zmodyfikowana (1 pkt), wyjaśnienie modyfikacji (1 pkt):

- paralelizm świata realnego i fantastycznego (metafizycznego) - w eposie greckim bogowie wpływali na bohaterów, byli obecni w przestrzeni człowieka,

- w powieści pojawia się przestrzeń realna, natomiast świat fantastyczny (tajemnicze zamki, czarownice, olbrzymy, ...) są jedynie wytworem wyobraźni głównego bohatera.

     Zad. 2. (6 pkt)

     Kim jest Don Kichot? Szaleńcem, idealistą czy jeszcze kimś innym? Uzasadnij  odpowiedź.

 

     Określenie swojego stanowiska (1 pkt).

   Uzasadnienie odpowiedzi (5 pkt).  Maksymalną liczbę punktów przyznajemy za przekonującą i rozbudowaną argumentację, w której są odniesienia do konkretnych sytuacji dotyczących bohatera.

 

     Don Kichot jest idealistą:

- przestrzega zasad rycerskich i broni słabszych (np. więźniów zakutych w kajdany i prowadzonych na galery; według bohatera ich kara jest zbyt surowa);

- chce, aby w świecie panowała sprawiedliwość (w jego ocenie więźniowie zostali niesprawiedliwie potraktowani).

 

     Don Kichot jest szaleńcem:

- świadczy o tym fakt, że nie liczy się z obowiązującym prawem i np. uwalnia ludzi skazanych za określone przestępstwa, a strażników atakuje;

- wymuszenie otwarcia klatki z lwami i gotowość podjęcia walki z lwem też świadczą o szaleństwie, działaniu ryzykanckim i nieprzemyślanym;

- bohater nosi na głowie miednicę, tymczasem jest przekonany, że ma założony hełm.

     Zad. 3. (7 pkt)

     Przedstaw wydarzenia ukazane w "Przygodzie z lwami".

 

     Za pełne przedstawienie wydarzeń - 6 pkt:

- zakupy Sancho Pansy - w czasie kupowania serków został wezwany przez Don Kichota, więc w pośpiechu wrzucił serki do hełmu,

- Don Kichot dostrzegł karawanę i był przekonany, że przed nim kolejna przygoda, w czasie której będzie musiał dobyć swojego miecza,

- w pośpiechu założył hełm, a kiedy wyciekła z serków serwatka, był przekonany, że rozmiękła mu czaszka i wylewa się jego mózg,

- zauważa, że były to serki i w tej sytuacji Sancho przekonuje pana, że była to sprawka diabła,

- Don Kichot nakazuje otwarcie klatki z lwem,

- lew jednak nie atakuje, lecz odwraca się tyłem,

- Don Kichot wyjaśnia całkiem racjonalnie swoje zachowanie i przewagę prezentowanego przez siebie modelu rycerskości z dala od turniejów i popisów na oczach dworu.

Przyznajemy dodatkowo jeden punkt za poprawny zapis nazwiska autora i tytułu tekstu.

 

Punktacja

 

           20 pkt = cel

          19-18   = bdb

          17-15   = db

          14-12   = dst

           11-8   = dop

            7- 0   = ndst