CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

   

     We wstępie do programu wychowawczo-profilaktycznego powinny się pojawić refleksje na temat wyzwań, przed jakimi staje współczesna szkoła - a zwłaszcza ta konkretna, osadzona w takim a nie innym środowisku - szkoła.

     Warto się pokusić o spostrzeżenia dotyczące rynku pracy i oczekiwań z tym związanych oraz umiejętności, które trzeba rozwijać.

     Jednak nie mniej ważne jest istnienie – jako punktu wyjścia – systemu wartości, na których szkoła opiera swoje działania. Ten system wartości musi być w czytelny sposób powiązany z podstawowymi zasadami funkcjonującymi w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej.

    Szkoła jako instytucja oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego wspomaga, a nie zastępuje rodziców w złożonym procesie wychowawczym, dlatego też istotne jest podjęcie prawidłowej z nimi współpracy. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany z myślą o uczniach, uwzględniając oczekiwania rodziców, jak również samych uczniów. Stworzenie go wymagało wskazania obszarów problemowych i zaproponowania konkretnych zadań, które pozwolą na ich wyeliminowanie.

Wychowawca

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Poniżej formularz zapytania o szczegóły.

Kliknięcie przycisku Wyślij oznacza akceptację naszej polityki prywatności.

Program wychowawczo-profilaktyczny