CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Pozytywizm - obraz epoki

 

Proponowane niżej punkty zostały zredagowane do materiału podręcznikowego Nowe Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka 2.1. s. 266-271.

 

Propozycja pracy nr 1.

 

Podajemy uczniom punkty i pracujemy fazami. Robimy stop-klatkę np. po 5 minutach i prosimy o omówienie lub  zadajemy pytanie kontrolne.

 

1. Nazwa epoki w Polsce i w Europie.

2. Czas trwania pozytywizmu i problem zazębiania się pozytywizmu i Młodej Polska.

3. Istotne fakty kształtujące oblicze pozytywizmu:

a) "noc postyczniowa",

b) akt uwłaszczeniowy przeprowadzony przez cara Aleksandra II w 1864 r. i jego skutki.

4. Porównanie pozytywizmu i romantyzmu w sferach:

a) społeczno-politycznej,

b) ideowej,

c) w obszarze sztuki.

5. System wartości i wynikające z niego hasła pozytywistów:

a) praca organiczna,

b) praca u podstaw,

c) scjentyzm.

6. Istotne problemy społeczne podejmowane przez twórców pozytywizmu:

a) emancypacja kobiet,

b) asymilacja Żydów,

c) sytuacja chłopów (zwłaszcza sytuacja dzieci chłopskich).

7. Osiągnięcia polskiego pozytywizmu:

a) rozwój pracy,

b) coraz większe znaczenie nauki polskiej,

c) częstsze wprowadzanie zasad pragmatyki i praktycyzmu zamiast myślenia romantycznego,

d) przełamywanie tabu obyczajowego i wprowadzanie do literatury nowych tematów.

 

Propozycja pracy nr 2.

 

Przeredagowujemy powyższe punkty na kryteria sukcesu. Oczywiście trzeba by to rozbić na dwie jednostki lekcyjne.

 

Pozytywizm - dla polonistów

Pozytywizm - strona wyjściowa