CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

OKRĘT

Piotr Skarga (1536 - 1612) jest autorem słynnych Kazań sejmowych. Stanowią one przykład publicystyki perswazyjnej, pouczającej. Kazanie drugie zawiera topos tonącego okrętu (porównanie Polski i Polaków do pasażerów tonącego statku).

Piekło

Labirynt

Okręt