CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

ODMIANY ŚRODOWISKOWE I ZAWODOWE POLSZCZYZNY

Interpretacja

Motyw, symbol

DLA POLONISTÓW

Pojęcia: socjolekt, żargon, profesjolekt

 

     Socjolekt to odmiana języka używana przez określone środowisko społeczne lub zawodowe. W celu rozróżnienia, wyodrębnienia odmiana zawodowych używa się pojęcia profesjolektu.

 

Argotyzmy i ich podział

 

     Argotyzmy to wyrazy lub połączenia wyrazowe występujące tylko w obrębie socjolektu.

 

Zad. 1. Uporządkuj podane określenia wg schematu:

a) argotyzmy leksykalne,

b) argotyzmy semantyczne,