CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

Interpretacja

Motyw, symbol

DLA POLONISTÓW

Pojęcia: socjolekt, żargon, profesjolekt

 

     Socjolekt to odmiana języka używana przez określone środowisko społeczne lub zawodowe. W celu rozróżnienia, wyodrębnienia odmiana zawodowych używa się pojęcia profesjolektu.

 

Argotyzmy i ich podział

 

     Argotyzmy to wyrazy lub połączenia wyrazowe występujące tylko w obrębie socjolektu.

 

Zad. 1. Uporządkuj podane określenia wg schematu:

a) argotyzmy leksykalne,

b) argotyzmy semantyczne,