13/08/2017

Obrazy piekła w literaturze i ikonografii

     Piekło to przyciągający wyobraźnię topos kulturowy.

 

     Obraz piekła - odpowiadający średniowiecznym wyobrażeniom - naszkicował Dante w Boskiej Komedii, napisanej u początków XIV stulecia.

     Narrator-autor odbywa wędrówką rozpoczynającą się od piekła. Według wyobrażeń średniowiecznych piekło znajduje się pod ziemią.

     Przewodnikiem bohatera-narratora jest sam wielki Wergiliusz, ceniony przez Dantego poeta rzymski.

     W bardzo plastyczny sposób całościową wizję wędrówki przedstawił Domenico di Michelino na obrazie Dante i trzy królestwa.

 

Domenico di Michelino "Dante i trzy królestwa"

 

      Motywy piekła pojawiają się również w literaturze XX wieku.

     Egzystencjalizm odsłaniał absurdalność istnienia zmierzającego nieuchronnie ku śmierci i nicości. Świadomość istnienia - wyróżniająca byt ludzki spośród innych bytów - obarczona jest lękiem. Rzeczywistość międzyludzka pełna jest konfliktów - piekło to inni (J.P.Sartre). Człowiek jest sam, nie ma ponad nim żadnych autorytetów, posiada ponadto wolność. To wszystko jednak powinno stać się podstawą do próby nadania życiu sensu poprzez wybór postawy odpowiedzialności.

CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www