CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

DLA POLONISTÓW

OBRAZ ŻYDA W LITERATURZE I SZTUCE

Interpretacja

Motyw, symbol

DLA POLONISTÓW

Pozytywny czy negatywny obraz Żydów w literaturze i sztuce?

 

          Teza 1. Obraz Żydów w literaturze jest pozytywny.

 

     Bardzo pozytywny wizerunek Żyda naszkicował Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Jankiel jest zaangażowanym religijnie członkiem społeczności żydowskiej, a jednocześnie jest przykładem patrioty. I nie jest to tylko patriotyzm werbalny.

     Bolesław Prus przedstawił w Lalce Żydów zaangażowanych w walkę powstańczą.

 

          Teza 2. Obraz Żydów w literaturze jest negatywny.

 

     Bardzo negatywne spojrzenie na Żydów zaprezentował Zygmunt Krasiński w dramacie Nie-Boska komedia. Tworzą oni grupę tzw. przechrztów, zapowiadających przejęcie władzy w odpowiednim momencie.

 

          Teza 3. Obraz Żydów jest w jakiejś mierze pozytywny, a w jakiejś - negatywny.