CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

NAUKA, SCJENTYZM, UTOPIA W LALCE - SCENARIUSZ

Lalka - strona wyjściowa

B. Prus - strona wyjściowa

Pozytywistyczna wiara w postęp dzięki nauce

 

     Jeden z segmentów lekcji może być poświęcony analizie pojęć scjentyzmu i utopii.

    W pozytywistycznej fascynacji nauką jest coś romantycznie naiwnego. Jest to wiara, że dzięki nauce możliwa jest przemiana człowieka i właściwie całej ludzkości.

 

    "Perpetum mobile" Wokulskiego

 

     Skonstruowana przez Wokulskiego na zapleczu winiarni Hopfera maszyna pompująca wodę miała funkcjonować w nieskończoność. Wokulski stawia sobie cele iście romantyczne.