CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem - nad powstańczą mogiłą

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI


     Przestrzeń wokół mogiły powstańczej

    

     Wiersz jest zwrócony ku przyszłości. Podmiot liryczny uświadamia pokoleniu zapatrzonemu w przeszłość, że jego czas już minął i nie ma odwrotu przed podążaniem z biegiem wydarzeń.

 

Argumentacja w połączeniu z analizą tekstu

 

     Istotną rolę odgrywa w wierszu adresat liryczny, wskazywany za pomocą zaimka osobowego "wy" w mianowniku i celowniku ("wam"). Poeta nie nadużywa tego zaimka, gdyż pojawia się on tylko dwukrotnie, natomiast zarówno w formach nominalnych (rzeczownikowych), jak i bezokolicznikowych wyraźne jest owo ukierunkowanie wypowiedzi do adresata - pokolenie odchodzące, uparcie trzymające się przeszłości, oczekujące wciąż dowartościowania i hołdów, o których najwyższy czas zapomnieć.