CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

MOTYWY TOPOSY TEMATY

 

 1. Relacja Bóg – człowiek.

 2. Koncepcje i wyobrażenia świata.

 3. Topos ogrodu: Arkadia, Eden, Wyspy Szczęśliwe.

 4. Podróż, wędrówka („homo viator” – człowiek w drodze).

 5. Problem czasu w literaturze.

 6. Przestrzeń miasta i wsi.

 7. Dom i rodzina w literaturze i sztuce.

 8. Wizerunki kobiet i ideały kobiecości.

 9. Motyw miłości

 10. Literackie ujęcia ról społecznych i wzorców osobowych (władca, rycerz, święty, dworzanin, mieszczanin, chłop, inteligent, kapitalista, robotnik)

 11. Metamorfoza bohatera (od Szekspira po współczesność).

 12. Obraz śmierci w literaturze i sztuce.

 13. Cierpienie człowieka i cierpienie przez człowieka

 14. Relacja mistrz – uczeń.

 15. Przyjaźń jako wartość i wyzwanie

 16. Wolność: owoc słodki czy gorzki?

 17. Wizje Polski w wybranych utworach

 18. Intelektualista na rozdrożu (o trudnych wyborach życiowych)

 19. Bohater w sytuacji ekstremalnej.

 20. Pesymizm czy optymizm literatury?

 21. Problem tolerancji w utworach różnych epok.

 22. Motyw pieniądza.

 23. Obraz odmieńca, outsidera, wyrzutka.

 24. Motyw ars poetica.

 25. Groteska

 26. Surrealizm

Piekło

Labirynt

MOTYWY SYMBOLE TEMATY POSTAWY

Okręt

Ogród (Arkadia, Eden)

Wieś

Śmierć