CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

MOTYWY TOPOSY TEMATY

 

 1. Relacja Bóg – człowiek.

 2. Koncepcje i wyobrażenia świata.

 3. Topos ogrodu: Arkadia, Eden, Wyspy Szczęśliwe.

 4. Podróż, wędrówka („homo viator” – człowiek w drodze).

 5. Problem czasu w literaturze.

 6. Przestrzeń miasta i wsi.

 7. Dom i rodzina w literaturze i sztuce.

 8. Wizerunki kobiet i ideały kobiecości.

 9. Motyw miłości

 10. Literackie ujęcia ról społecznych i wzorców osobowych (władca, rycerz, święty, dworzanin, mieszczanin, chłop, inteligent, kapitalista, robotnik)

 11. Metamorfoza bohatera (od Szekspira po współczesność).

 12. Obraz śmierci w literaturze i sztuce.

 13. Cierpienie człowieka i cierpienie przez człowieka

 14. Relacja mistrz – uczeń.

 15. Przyjaźń jako wartość i wyzwanie

 16. Wolność: owoc słodki czy gorzki?

 17. Wizje Polski w wybranych utworach

 18. Intelektualista na rozdrożu (o trudnych wyborach życiowych)

 19. Bohater w sytuacji ekstremalnej.

 20. Pesymizm czy optymizm literatury?

 21. Problem tolerancji w utworach różnych epok.

 22. Motyw pieniądza.

 23. Obraz odmieńca, outsidera, wyrzutka.

 24. Motyw ars poetica.

 25. Groteska

 26. Surrealizm

Relacja: Bóg - człowiek

Piekło

Labirynt

MOTYWY I SYMBOLE

Okręt