CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

 

Przykładowe pytania:

- jaka kara spotkała Piłata?

- w jaki sposób Małgorzata wpłynęła na losy Friedy?

- co było szczególnego w wyglądzie Helli?

- w jakim celu wujek Berlioza przyjechał do Moskwy?

- czego dowiadujemy się o systemie totalitarnym i jego funkcjonowaniu? Przykłady.

- rola Małgorzaty na balu

     .