CYFROPOL

język polski przed maturą

Przed maturą!

JĘZYK POLSKI

Pomysły na lekcje ...

JĘZYK POLSKI

Testy, sprawdziany, ...

JĘZYK POLSKI

Stwórz swoją www

WYCHOWAWCA

Celem lekcji jest  uświadomienie uczniom, jak ważną kwestią w życiu człowieka jest posiadanie czytelnych wartości, które decydują o naszych wyborach, dążeniach i celach życiowych.

 

Przebieg lekcji:

1. Praca indywidualna z kartami zawierającymi sugerowane wartości, które uczniowie porządkują hierarchicznie, z możliwością dopisania nowych wartości.

2. Dyskusja o wartościach.

3. Analiza listy wartości Anthonyego Robbinsa i porównanie jej z jego listą nowych wartości.

Tematy godzin z wychowawcą

Lista wartości - karta pracy